Základná škola

Školy, materské školy, kultúrne domy i budovy samotných obecných úradov v mnohých obciach dnes nevyhovujú z teplotechnického hľadiska a nevyhnutne vyžadujú rekonštrukciu stavby ako takej, teda zateplenie, výmenu okenných výplní a následne aj rekonštrukciu vykurovacieho systému a zdroja tepla. Tak to bolo aj v našom príklade. Po neustálom zvyšovaní ceny za obstaranie plynovej kotolne sa rozhodli poslanci pre úplne iný variant – biomasovú kotolňu.

image-firematic_120_201

Požiadavky investora:

  • Riešenie havarijného stavu kotolne (schopnosť rýchleho dodania)
  • Požadovaný výkon: 300 kW
  • Dvojkotlové zariadenie 
  • Palivo: biomasa s možnosťou spaľovať palivo, ktoré bude k dispozícii – drevnú štiepku, drevné pelety či brikety (alternatívne)
  • Sklad paliva v existujúcich priestoroch

Technické riešenie:

  • 2x Kotol HERZ firematic 150, inštalovaný výkon 300 kW
  • Kaskádové zapojenie kotlov
  • Samostatný sklad paliva pre každý kotol 
  • Sklad paliva s pružinovými miešadlami

Výhody
navrhovaného riešenia:

Bezpečné riešenie – vďaka 2 skladom a 2 systémom dopravy paliva - nezávislosť zásobovania každého kotla palivom. Riešenie skladu paliva s pružinovým miešadlom – možnosť spaľovať alternatívne pelety alebo drevnú štiepku (po jednoduchej zmene nastavení v regulácii kotla). Zapojenie kotlov do kaskády – možnosť automatického zapnutia a pridania výkonu druhého kotla v prípade vyššej potreby tepla.

Riešenia

Galéria

1herz-galeria (3)

Kotolňa

4herz-galeria (1)

Sklad peliet s pružinovými miešadlami

3herz-galeria (3)

Prísun paliva cez certifikovanú RSE klapku - ochrana proti spätnému horeniu

Ďakujeme, Vaša správa
bola odoslaná.

Ďakujeme, že ste
sa dostali až sem.

Prečo máte záujem o kotol na biomasu?

Prosím vyberte možnosť

Aký objekt chcete vykurovať biomasou?

Prosím vyberte možnosť

Aký výkon potrebujete?

Prosím vyberte možnosť

Aký typ paliva preferujete?

Prosím vyberte možnosť

Nechajte nám kontakt a my Vám pošleme nezáväznú ponuku

FAQ

Časté otázky

Nenašli ste v zozname palivo, ktorým chcete kúriť v kotli na biomasu?

V našich zariadeniach je možné spaľovať biomasu z dreva – drevné pelety, drevnú štiepku - suchú aj mokrú, sekané brikety a kusové drevo. Ďalšie špeciálne palivá z biomasy je možné v našich na mieru navrhnutých kotloch zhruba od výkonu 350kW. V laboratóriu otestujeme vhodnosť vášho paliva a navrhneme riešenie.

Aké sú výhody automatického čistenia kotla?

- čistý výmenník zabezpečuje dlhodobú vysokú účinnosť odovzdávania energie
- uskutočňuje sa v pravidelných intervaloch bez potreby zásahu obsluhy
- predlžuje životnosť kotla
- priaznivo ovplyvňuje parametre spalín

Ako funguje regulácia výkonu a spaľovania?

Regulácia priebežne vyhodnocuje požiadavky na aktuálnu potrebu tepla a inštalovaných spotrebičov so zohľadnením teploty vonkajšieho vzduchu, výsledkom čoho je:
- v predstihu nastavenie optimálneho výkonu kotla v rozsahu 30 až 100%
- regulácia prísunu paliva
- šetrenie elektrickej energie vďaka využitiu ventilátorov s regulovanými otáčkami
- optimálne spaľovanie aj vďaka vyhodnocovaniu cez Lambda sondu

Načo slúži T-Control?

T-Control je mozgom celého kotla. Užívateľovi sú jeho funkcie dostupné cez dotykový displej. Menu je k dispozícii vo viacerých jazykoch, vrátane slovenčiny. Ovládanie je intuitívne cez ikony a grafické znázornenia častí systému. T-Control dokáže prevziať riadenie všetkých súčastí vykurovacieho systému. Napríklad:
- riadenie viacerých vykurovacích okruhov
- monitorovanie akumulačného zásobníka
- ohrev teplej pitnej vody
- ovládanie solárneho systému
- komunikácia s inými zdrojmi tepla - s tepelným čerpadlom, ďalším kotlom...
- kaskádové riadenie viacerých kotlov
- zónové riadenie obytných priestorov
- hlásenie porúch a stavov prostredníctvom mailov alebo sms

Je možné inštalovať kotol na biomasu do spoločnej kotolne s plynovým kotlom?

Rozhodne ÁNO. Avšak za predpokladu dodržania platných predpisov a noriem.
Napriek tomu, že proces horenia prebieha rovnako v plynovom kotly ako aj v kotly na biomasu, má kotol na biomasu navyše:
- ochranu proti spätnému horeniu
- samočinné hasiace zariadenie
- zabezpečenie proti spätnému vznieteniu
- kontrola tlaku v spaľovacej komore
- kontrola teploty v spaľovacej komore
- senzor kontroly teploty v skladových priestoroch

Kontakt

Nechajte nám správu