Rodinný dom,
vykurovanie peletami

Obnoviteľné zdroje energie - drevná biomasa a slnečná energia sa stali zdrojom tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody v rodinnom dome v jednej obci na Záhorí.

image_pellestar_T-control

Požiadavky investora:

  • Požadovaný výkon kotla: 20kW
  • Palivo: drevné pelety
  • Zdroj tepla pre vykurovanie + ohrev teplej vody
  • Vyriešiť sklad peliet (v projekte nebolo počítané s priestorom pre sklad peliet)
  • Ak je to možné, skombinovať systém aj so solárnym systémom

Technické riešenie:

  • Kotol HERZ pelletstar 20
  • Solárny systém HERZ so 6 solárnymi kolektormi
  • Vrstvový akumulačný zásobník tepla + bivalentný zásobník teplej vody
  • Zásobník peliet „na mieru“ s dopravou peliet flexibilným peletovým dopravníkom

Zaujímavosti
navrhovaného riešenia:

Atypický zásobník peliet „na mieru“ - nakoľko sa v pôvodnom projekte nerátalo so skladom peliet, museli sme hľadať náhradné riešenie. Zásobník bol vyhotovený z plechu (zabezpečil zákazník) a umiestnený v garáži pozdĺž steny tak, aby neobmedzoval jej využitie na parkovanie vozidla.

Riešenia

Galéria

1herz-galeria

Kotolňa s kotlom HERZ pelletstar 30

3herz-galeria

Zásobník peliet „na mieru“

2herz-galeria

Solárne kolektory na streche rodinného domu

Ďakujeme, Vaša správa
bola odoslaná.

Ďakujeme, že ste
sa dostali až sem.

Prečo máte záujem o kotol na biomasu?

Prosím vyberte možnosť

Aký objekt chcete vykurovať biomasou?

Prosím vyberte možnosť

Aký výkon potrebujete?

Prosím vyberte možnosť

Aký typ paliva preferujete?

Prosím vyberte možnosť

Nechajte nám kontakt a my Vám pošleme nezáväznú ponuku

FAQ

Časté otázky

Nenašli ste v zozname palivo, ktorým chcete kúriť v kotli na biomasu?

V našich zariadeniach je možné spaľovať biomasu z dreva – drevné pelety, drevnú štiepku - suchú aj mokrú, sekané brikety a kusové drevo. Ďalšie špeciálne palivá z biomasy je možné v našich na mieru navrhnutých kotloch zhruba od výkonu 350kW. V laboratóriu otestujeme vhodnosť vášho paliva a navrhneme riešenie.

Aké sú výhody automatického čistenia kotla?

- čistý výmenník zabezpečuje dlhodobú vysokú účinnosť odovzdávania energie
- uskutočňuje sa v pravidelných intervaloch bez potreby zásahu obsluhy
- predlžuje životnosť kotla
- priaznivo ovplyvňuje parametre spalín

Ako funguje regulácia výkonu a spaľovania?

Regulácia priebežne vyhodnocuje požiadavky na aktuálnu potrebu tepla a inštalovaných spotrebičov so zohľadnením teploty vonkajšieho vzduchu, výsledkom čoho je:
- v predstihu nastavenie optimálneho výkonu kotla v rozsahu 30 až 100%
- regulácia prísunu paliva
- šetrenie elektrickej energie vďaka využitiu ventilátorov s regulovanými otáčkami
- optimálne spaľovanie aj vďaka vyhodnocovaniu cez Lambda sondu

Načo slúži T-Control?

T-Control je mozgom celého kotla. Užívateľovi sú jeho funkcie dostupné cez dotykový displej. Menu je k dispozícii vo viacerých jazykoch, vrátane slovenčiny. Ovládanie je intuitívne cez ikony a grafické znázornenia častí systému. T-Control dokáže prevziať riadenie všetkých súčastí vykurovacieho systému. Napríklad:
- riadenie viacerých vykurovacích okruhov
- monitorovanie akumulačného zásobníka
- ohrev teplej pitnej vody
- ovládanie solárneho systému
- komunikácia s inými zdrojmi tepla - s tepelným čerpadlom, ďalším kotlom...
- kaskádové riadenie viacerých kotlov
- zónové riadenie obytných priestorov
- hlásenie porúch a stavov prostredníctvom mailov alebo sms

Je možné inštalovať kotol na biomasu do spoločnej kotolne s plynovým kotlom?

Rozhodne ÁNO. Avšak za predpokladu dodržania platných predpisov a noriem.
Napriek tomu, že proces horenia prebieha rovnako v plynovom kotly ako aj v kotly na biomasu, má kotol na biomasu navyše:
- ochranu proti spätnému horeniu
- samočinné hasiace zariadenie
- zabezpečenie proti spätnému vznieteniu
- kontrola tlaku v spaľovacej komore
- kontrola teploty v spaľovacej komore
- senzor kontroly teploty v skladových priestoroch

Kontakt

Nechajte nám správu