Materská škola

Mnohé obecné budovy boli v minulosti vykurované uhlím. Väčšina z nich v priebehu času prešla na vykurovanie plynom, ale nájdu sa ešte stále aj uholné kotolne. Naša spoločnosť sa stretáva s požiadavkou prevádzkovateľov takýchto objektov na výmenu morálne aj technicky zastaralých kotlov za moderné, ekologickejšie zariadenia. Tak to bolo aj v prípade tejto materskej školy.

image--pelletstar-CONDENSATION-10-60-Schneckenaustragung

Požiadavky investora:

  • Náhrada kotla na uhlie za kotol na biomasu
  • Požadovaný výkon kotla: 60 kW
  • Palivo: biomasa (drevné pelety alebo drevná štiepka)
  • Zdroj tepla pre vykurovanie škôlky a kuchyne (2 vykurovacie okruhy)
  • Sklad paliva v existujúcich priestoroch

Technické riešenie:

  • Kotol HERZ pelletstar 60 CONDENSATION
  • Sklad peliet s automatickou dopravou peliet do kotla flexibilným peletovým dopravníkom
  • Akumulačný zásobník (podľa projektu ÚK)
  • Ekvitermická regulácia 2 vykurovacích okruhov z regulácie kotla

Výhody
navrhovaného riešenia:

Bezprašné, „čisté“ plnenie skladu peliet nafúkaním peliet priamo z cisterny do skladu prostredníctvom spojok na fúkanie peliet umiestnených na fasáde objektu. Nie je potrebná žiadna ďalšia nadradená regulácia – vykurovacie okruhy sú riadené priamo z kotlovej regulácie

Riešenia

Galéria

2herz-galeria (2)

Kotol HERZ pelletstar 60 CONDENSATION v kotolni MŠ

3herz-galeria (2)

Principiálne riešenie zásobovania kotla peletami

1herz-galeria (2)

Osadenie spojok na fúkanie peliet

Ďakujeme, Vaša správa
bola odoslaná.

Ďakujeme, že ste
sa dostali až sem.

Prečo máte záujem o kotol na biomasu?

Prosím vyberte možnosť

Aký objekt chcete vykurovať biomasou?

Prosím vyberte možnosť

Aký výkon potrebujete?

Prosím vyberte možnosť

Aký typ paliva preferujete?

Prosím vyberte možnosť

Nechajte nám kontakt a my Vám pošleme nezáväznú ponuku

FAQ

Časté otázky

Nenašli ste v zozname palivo, ktorým chcete kúriť v kotli na biomasu?

V našich zariadeniach je možné spaľovať biomasu z dreva – drevné pelety, drevnú štiepku - suchú aj mokrú, sekané brikety a kusové drevo. Ďalšie špeciálne palivá z biomasy je možné v našich na mieru navrhnutých kotloch zhruba od výkonu 350kW. V laboratóriu otestujeme vhodnosť vášho paliva a navrhneme riešenie.

Aké sú výhody automatického čistenia kotla?

- čistý výmenník zabezpečuje dlhodobú vysokú účinnosť odovzdávania energie
- uskutočňuje sa v pravidelných intervaloch bez potreby zásahu obsluhy
- predlžuje životnosť kotla
- priaznivo ovplyvňuje parametre spalín

Ako funguje regulácia výkonu a spaľovania?

Regulácia priebežne vyhodnocuje požiadavky na aktuálnu potrebu tepla a inštalovaných spotrebičov so zohľadnením teploty vonkajšieho vzduchu, výsledkom čoho je:
- v predstihu nastavenie optimálneho výkonu kotla v rozsahu 30 až 100%
- regulácia prísunu paliva
- šetrenie elektrickej energie vďaka využitiu ventilátorov s regulovanými otáčkami
- optimálne spaľovanie aj vďaka vyhodnocovaniu cez Lambda sondu

Načo slúži T-Control?

T-Control je mozgom celého kotla. Užívateľovi sú jeho funkcie dostupné cez dotykový displej. Menu je k dispozícii vo viacerých jazykoch, vrátane slovenčiny. Ovládanie je intuitívne cez ikony a grafické znázornenia častí systému. T-Control dokáže prevziať riadenie všetkých súčastí vykurovacieho systému. Napríklad:
- riadenie viacerých vykurovacích okruhov
- monitorovanie akumulačného zásobníka
- ohrev teplej pitnej vody
- ovládanie solárneho systému
- komunikácia s inými zdrojmi tepla - s tepelným čerpadlom, ďalším kotlom...
- kaskádové riadenie viacerých kotlov
- zónové riadenie obytných priestorov
- hlásenie porúch a stavov prostredníctvom mailov alebo sms

Je možné inštalovať kotol na biomasu do spoločnej kotolne s plynovým kotlom?

Rozhodne ÁNO. Avšak za predpokladu dodržania platných predpisov a noriem.
Napriek tomu, že proces horenia prebieha rovnako v plynovom kotly ako aj v kotly na biomasu, má kotol na biomasu navyše:
- ochranu proti spätnému horeniu
- samočinné hasiace zariadenie
- zabezpečenie proti spätnému vznieteniu
- kontrola tlaku v spaľovacej komore
- kontrola teploty v spaľovacej komore
- senzor kontroly teploty v skladových priestoroch

Kontakt

Nechajte nám správu