image_pellestar_T-control (1)

Požiadavky investora:

  • Požadovaný výkon: 45 kW
  • Palivo: drevné pelety 
  • Nájsť riešenie pre zásobník paliva

Technické riešenie:

  • Kotol HERZ pelletstar 45, inštalovaný výkon 45 kW
  • Tkaninový zásobník peliet typ 25, rozmery 2,5 x 2,5 x 2,5m, objem 6,7t peliet
  • Doprava peliet zo zásobníka do kotla flexidopravníkom

Zaujímavosti
navrhovaného riešenia:

Pre nedostatok miesta na vytvorenie skladu peliet vo vnútri objektu sme zvolili tkaninový zásobník peliet, ktorý bol umiestnený v exteriéri, v bezprostrednej blízkosti kotolne. Zásobník bol položený na betónovú platňu a následne opláštený, nakoľko je tento zásobník určený na umiestnenie do interiéru a bolo potrebné ho chrániť pred účinkami poveternostných vplyvov. Zásoba peliet je dostatočne veľká – zásobník je potrebné naplniť len 3-4x do roka. Plnenie zásobníka je bezprašný proces – na zásobníku sú osadené spojky pre nafúkanie peliet priamo z prepravnej cisterny.

Riešenia

Galéria

3herz-galeria (4)

Zásobník peliet pred opláštením

2herz-galeria (4)

Zásobník peliet po opláštení

1herz-galeria (4)

Pohľad do kotolne

Ďakujeme, Vaša správa
bola odoslaná.

Ďakujeme, že ste
sa dostali až sem.

Prečo máte záujem o kotol na biomasu?

Prosím vyberte možnosť

Aký objekt chcete vykurovať biomasou?

Prosím vyberte možnosť

Aký výkon potrebujete?

Prosím vyberte možnosť

Aký typ paliva preferujete?

Prosím vyberte možnosť

Nechajte nám kontakt a my Vám pošleme nezáväznú ponuku

FAQ

Časté otázky

Nenašli ste v zozname palivo, ktorým chcete kúriť v kotli na biomasu?

V našich zariadeniach je možné spaľovať biomasu z dreva – drevné pelety, drevnú štiepku - suchú aj mokrú, sekané brikety a kusové drevo. Ďalšie špeciálne palivá z biomasy je možné v našich na mieru navrhnutých kotloch zhruba od výkonu 350kW. V laboratóriu otestujeme vhodnosť vášho paliva a navrhneme riešenie.

Aké sú výhody automatického čistenia kotla?

- čistý výmenník zabezpečuje dlhodobú vysokú účinnosť odovzdávania energie
- uskutočňuje sa v pravidelných intervaloch bez potreby zásahu obsluhy
- predlžuje životnosť kotla
- priaznivo ovplyvňuje parametre spalín

Ako funguje regulácia výkonu a spaľovania?

Regulácia priebežne vyhodnocuje požiadavky na aktuálnu potrebu tepla a inštalovaných spotrebičov so zohľadnením teploty vonkajšieho vzduchu, výsledkom čoho je:
- v predstihu nastavenie optimálneho výkonu kotla v rozsahu 30 až 100%
- regulácia prísunu paliva
- šetrenie elektrickej energie vďaka využitiu ventilátorov s regulovanými otáčkami
- optimálne spaľovanie aj vďaka vyhodnocovaniu cez Lambda sondu

Načo slúži T-Control?

T-Control je mozgom celého kotla. Užívateľovi sú jeho funkcie dostupné cez dotykový displej. Menu je k dispozícii vo viacerých jazykoch, vrátane slovenčiny. Ovládanie je intuitívne cez ikony a grafické znázornenia častí systému. T-Control dokáže prevziať riadenie všetkých súčastí vykurovacieho systému. Napríklad:
- riadenie viacerých vykurovacích okruhov
- monitorovanie akumulačného zásobníka
- ohrev teplej pitnej vody
- ovládanie solárneho systému
- komunikácia s inými zdrojmi tepla - s tepelným čerpadlom, ďalším kotlom...
- kaskádové riadenie viacerých kotlov
- zónové riadenie obytných priestorov
- hlásenie porúch a stavov prostredníctvom mailov alebo sms

Je možné inštalovať kotol na biomasu do spoločnej kotolne s plynovým kotlom?

Rozhodne ÁNO. Avšak za predpokladu dodržania platných predpisov a noriem.
Napriek tomu, že proces horenia prebieha rovnako v plynovom kotly ako aj v kotly na biomasu, má kotol na biomasu navyše:
- ochranu proti spätnému horeniu
- samočinné hasiace zariadenie
- zabezpečenie proti spätnému vznieteniu
- kontrola tlaku v spaľovacej komore
- kontrola teploty v spaľovacej komore
- senzor kontroly teploty v skladových priestoroch

Kontakt

Nechajte nám správu