Centrálne zásobovanie teplom, Pezinok

Pri rekonštrukciách tepelných zdrojov a riešení havarijných stavov v kotolniach centralizovaného zásobovania teplom prechádzajú prevádzkovatelia týchto zdrojov tepla v posledných rokoch čiastočne alebo aj úplne na biomasu. V tomto prípade rozhodujúcu časť výkonu prebrala biomasa, 2 plynové kotly plnia funkciu rezervy.

herz-binder-kotol

Požiadavky investora:

 • Požadovaný výkon: 3 000 kW (vykurovanie + príprava teplej vody )
 • Min. tepelný výkon – leto: 300 kW
 • Palivo: drevná štiepka (lesná), obsah vody až 55% s prímesou ihličia, pilín a pod. 
 • Zásobovanie palivom pomocou nákladných áut, zásoba paliva na min. 5 dní (cca 200t)
 • Umiestniť technológiu aj sklad do existujúcej kotolne 
 • Ponechať zálohu 2 ks plynových kotlov
 • Pripojenie na nadradenú reguláciu

Technické riešenie:

 • dvojkotlové zariadenie: HERZ-Binder RRK 1800-2300 + HERZ Binder RRK 1000
 • Sklad paliva s posuvnými hydraulickými podlahami, doprava paliva do kotlov reťazovým dopravníkom
 • Plniace závitovky v sklade paliva pre optimálne naplnenie a maximálne využitie objemu skladu
 • Násypka paliva s objemom 40m³ s hydraulickou podlahou
 • Centrálny výhrab popola z kotlov a z cyklónov do výmenného kontajnera na popol 
 • Napojenie na nadradený systém regulácie (Mod Bus RTU), diaľkový prístup k zariadeniu, vizualizácia

Zaujímavosti
navrhovaného riešenia:

Kamera v spaľovacej komore – optická kontrola spaľovacieho procesu. Snímač vlhkosti paliva v dopravných cestách paliva – optimalizácia spaľovania. Kotolňa priamo na sídlisku, žiadne problémy s emisiami.

Riešenia

Galéria

1herz-galeria (9)

Hydraulické plnenie kotlov

3herz-galeria (9)

Násypka paliva

4herz-galeria (2)

Sklad drevnej štiepky s posuvnými podlahami a plniacimi závitovkami

Ďakujeme, Vaša správa
bola odoslaná.

Ďakujeme, že ste
sa dostali až sem.

Prečo máte záujem o kotol na biomasu?

Prosím vyberte možnosť

Aký objekt chcete vykurovať biomasou?

Prosím vyberte možnosť

Aký výkon potrebujete?

Prosím vyberte možnosť

Aký typ paliva preferujete?

Prosím vyberte možnosť

Nechajte nám kontakt a my Vám pošleme nezáväznú ponuku

FAQ

Časté otázky

Nenašli ste v zozname palivo, ktorým chcete kúriť v kotli na biomasu?

V našich zariadeniach je možné spaľovať biomasu z dreva – drevné pelety, drevnú štiepku - suchú aj mokrú, sekané brikety a kusové drevo. Ďalšie špeciálne palivá z biomasy je možné v našich na mieru navrhnutých kotloch zhruba od výkonu 350kW. V laboratóriu otestujeme vhodnosť vášho paliva a navrhneme riešenie.

Aké sú výhody automatického čistenia kotla?

- čistý výmenník zabezpečuje dlhodobú vysokú účinnosť odovzdávania energie
- uskutočňuje sa v pravidelných intervaloch bez potreby zásahu obsluhy
- predlžuje životnosť kotla
- priaznivo ovplyvňuje parametre spalín

Ako funguje regulácia výkonu a spaľovania?

Regulácia priebežne vyhodnocuje požiadavky na aktuálnu potrebu tepla a inštalovaných spotrebičov so zohľadnením teploty vonkajšieho vzduchu, výsledkom čoho je:
- v predstihu nastavenie optimálneho výkonu kotla v rozsahu 30 až 100%
- regulácia prísunu paliva
- šetrenie elektrickej energie vďaka využitiu ventilátorov s regulovanými otáčkami
- optimálne spaľovanie aj vďaka vyhodnocovaniu cez Lambda sondu

Načo slúži T-Control?

T-Control je mozgom celého kotla. Užívateľovi sú jeho funkcie dostupné cez dotykový displej. Menu je k dispozícii vo viacerých jazykoch, vrátane slovenčiny. Ovládanie je intuitívne cez ikony a grafické znázornenia častí systému. T-Control dokáže prevziať riadenie všetkých súčastí vykurovacieho systému. Napríklad:
- riadenie viacerých vykurovacích okruhov
- monitorovanie akumulačného zásobníka
- ohrev teplej pitnej vody
- ovládanie solárneho systému
- komunikácia s inými zdrojmi tepla - s tepelným čerpadlom, ďalším kotlom...
- kaskádové riadenie viacerých kotlov
- zónové riadenie obytných priestorov
- hlásenie porúch a stavov prostredníctvom mailov alebo sms

Je možné inštalovať kotol na biomasu do spoločnej kotolne s plynovým kotlom?

Rozhodne ÁNO. Avšak za predpokladu dodržania platných predpisov a noriem.
Napriek tomu, že proces horenia prebieha rovnako v plynovom kotly ako aj v kotly na biomasu, má kotol na biomasu navyše:
- ochranu proti spätnému horeniu
- samočinné hasiace zariadenie
- zabezpečenie proti spätnému vznieteniu
- kontrola tlaku v spaľovacej komore
- kontrola teploty v spaľovacej komore
- senzor kontroly teploty v skladových priestoroch

Kontakt

Nechajte nám správu