Bytový dom

Biomasa, predovšetkým pelety sú čoraz častejšou voľbou aj pri novostavbách bytových domov.

top-image

Požiadavky investora:

  • Výkon kotla: 45 kW
  • Palivo: pelety
  • Vykurovanie a ohrev teplej pitnej vody

Technické riešenie:

  • Kotol HERZ pelletstar 45 s medzizásobníkom pre sanie
  • Akumulačný zásobník 1000l
  • Zásobník teplej vody 500l
  • Sklad peliet s 8-bodovým saním peliet
  • Plnenie skladu nafúkaním peliet z cisterny

Výhody
navrhovaného riešenia:

Systém sania peliet umožňuje umiestniť sklad peliet aj vo väčšej vzdialenosti od kotla alebo optimálne využiť sklad nepravidelného tvaru. Nastavenie až 4 rôznych časov sania peliet umožňuje zvoliť časy sania počas dňa tak, aby bol medzizásobník plnený počas neprítomnosti obyvateľov v dome a obyvatelia domu boli minimálne rušení. Nie je potrebná stála obsluha kotla – diaľkový prístup obsluhy k zariadeniu + hlásenie poruchových stavov na mobilný telefón obsluhy.

Riešenia

Galéria

1herz-galeria (5)

Bytový dom vykurovaný biomasou

2herz-galeria (5)

Pohľad na kotol s medzizásobníkom pre sanie

3herz-galeria (5)

Rozmiestnenie sacích sond v sklade peliet

Ďakujeme, Vaša správa
bola odoslaná.

Ďakujeme, že ste
sa dostali až sem.

Prečo máte záujem o kotol na biomasu?

Prosím vyberte možnosť

Aký objekt chcete vykurovať biomasou?

Prosím vyberte možnosť

Aký výkon potrebujete?

Prosím vyberte možnosť

Aký typ paliva preferujete?

Prosím vyberte možnosť

Nechajte nám kontakt a my Vám pošleme nezáväznú ponuku

FAQ

Časté otázky

Nenašli ste v zozname palivo, ktorým chcete kúriť v kotli na biomasu?

V našich zariadeniach je možné spaľovať biomasu z dreva – drevné pelety, drevnú štiepku - suchú aj mokrú, sekané brikety a kusové drevo. Ďalšie špeciálne palivá z biomasy je možné v našich na mieru navrhnutých kotloch zhruba od výkonu 350kW. V laboratóriu otestujeme vhodnosť vášho paliva a navrhneme riešenie.

Aké sú výhody automatického čistenia kotla?

- čistý výmenník zabezpečuje dlhodobú vysokú účinnosť odovzdávania energie
- uskutočňuje sa v pravidelných intervaloch bez potreby zásahu obsluhy
- predlžuje životnosť kotla
- priaznivo ovplyvňuje parametre spalín

Ako funguje regulácia výkonu a spaľovania?

Regulácia priebežne vyhodnocuje požiadavky na aktuálnu potrebu tepla a inštalovaných spotrebičov so zohľadnením teploty vonkajšieho vzduchu, výsledkom čoho je:
- v predstihu nastavenie optimálneho výkonu kotla v rozsahu 30 až 100%
- regulácia prísunu paliva
- šetrenie elektrickej energie vďaka využitiu ventilátorov s regulovanými otáčkami
- optimálne spaľovanie aj vďaka vyhodnocovaniu cez Lambda sondu

Načo slúži T-Control?

T-Control je mozgom celého kotla. Užívateľovi sú jeho funkcie dostupné cez dotykový displej. Menu je k dispozícii vo viacerých jazykoch, vrátane slovenčiny. Ovládanie je intuitívne cez ikony a grafické znázornenia častí systému. T-Control dokáže prevziať riadenie všetkých súčastí vykurovacieho systému. Napríklad:
- riadenie viacerých vykurovacích okruhov
- monitorovanie akumulačného zásobníka
- ohrev teplej pitnej vody
- ovládanie solárneho systému
- komunikácia s inými zdrojmi tepla - s tepelným čerpadlom, ďalším kotlom...
- kaskádové riadenie viacerých kotlov
- zónové riadenie obytných priestorov
- hlásenie porúch a stavov prostredníctvom mailov alebo sms

Je možné inštalovať kotol na biomasu do spoločnej kotolne s plynovým kotlom?

Rozhodne ÁNO. Avšak za predpokladu dodržania platných predpisov a noriem.
Napriek tomu, že proces horenia prebieha rovnako v plynovom kotly ako aj v kotly na biomasu, má kotol na biomasu navyše:
- ochranu proti spätnému horeniu
- samočinné hasiace zariadenie
- zabezpečenie proti spätnému vznieteniu
- kontrola tlaku v spaľovacej komore
- kontrola teploty v spaľovacej komore
- senzor kontroly teploty v skladových priestoroch

Kontakt

Nechajte nám správu