HERZ_Video_Still_9

O kotloch na biomasu občas kolujú mýty, ktoré sa vôbec nezakladajú na pravde. Preto sme sa rozhodli pozrieť bližšie na tie, ktoré sa týkajú bezpečnosti prevádzky takýchto zariadení.

Základným princípom výroby tepla z biomasy je jej spaľovanie. Nejde však o otvorený, neregulovaný oheň, aký môžeme vidieť pri otvorených krboch alebo vonkajšom ohnisku. Celý proces horenia biomasy je dôkladne monitorovaný a riadený tak, aby došlo nielen k účinnému získaniu tepla z biomasy, ale aj k absolútne bezpečnej prevádzke.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Šikovná regulácia a špeciálny materiál spaľovacej komory

Zdanlivo dve nesúvisiace veci, ale z pohľadu bezpečnosti dvaja hlavný hráči.
Najväčším garantom efektívnosti prevádzky je šikovná a vnímavá regulácia kotla. Vyhodnocuje požiadavky na vykurovanie alebo ohrev teplej vody a na základe toho v pravidelných intervaloch prisúva do spaľovacej komory palivo. Dôležité však je, koľko paliva dávkuje. A tu vstupuje do hry špeciálny materiál spaľovacej komory u kotlov HERZ – tzv. kalcium-silikát betón. Okrem násobne dlhšej životnosti v porovnaní s inými materiálmi, má výnimočné vlastnosti. Vďaka tomu dokáže kotol reagovať veľmi pružne a aj s relatívne malým množstvom paliva rýchlo vyrobí požadované teplo a naopak, keď je tepla dostatok, vie ísť rýchlo do útlmu.

Uzavriem a vzduchotesne oddelím

Tak nejak by popísala svoju činnosť tzv. RSE klapka. Sú to vlastne akési „pomyselné“ dvere, ktoré vzduchotesne uzavrú cestu paliva do kotla. A tak oddelia palivo, ktoré je už pripravené na horenie, od toho, ktoré ešte na svoj čas čaká v sklade. A urobia to vždy, keď dostanú od regulácie pokyn. Či v prípade, že je dosť „nakúrené“ a kotol ide do útlmu, alebo sa kotol úplne vypne, alebo dôjde k výpadku elektrickej energie... Skrátka, bezpečnosť za každých okolností.

„Čo je to sprinkler“ a čo s tým má Leonardo Da Vinci?

Je veľmi pravdepodobné, že ste sa so sprinklerom, resp. sprinklerovým zariadením už stretli. Ide o samočinné hasiace zariadenie, ktoré býva často umiestnené vo verejných budovách a hoteloch na strope a v prípade požiaru sa samočinne aktivuje. Práve Leonardo da Vinci navrhol toto zariadenie prvý krát ešte v 15. storočí, keď sa snažil zautomatizovať kuchyňu nejakého vplyvného človeka. Sprinkler však vtedy hasil až príliš dobre. Tak sa stalo, že voda zaliala celú kuchyňu, vyplavila všetko jedlo a hostina skončila.
Malé sprinklerové zariadenie, samozrejme v porovnaní s tým od čiar Da Vinciho značne inovované, má svoje miesto a úlohu aj pri kotloch HERZ. Na kotli je umiestnený zásobník, ktorý je pripravený v krajnom prípade samočinne zaliať dopravník vodou, a tak zabrániť horeniu paliva tam, kde nie je žiadané.

Palivo ako zátka?

Áno! Hovoríme tomu „palivová uzávera“. Znie to možno paradoxne, ale fakt je, že ak sú dopravné cesty paliva počas prevádzky dostatočne zaplnené palivom, nemôže sa stať, žeby sa tými istými cestami dostali plamene do skladu paliva a došlo k tzv. spätnému zapáleniu.

3herz-galeria (2)

Bezpečnosť nadovšetko

Treba povedať, že kotol na biomasu má teplo rád. Ľahko si poradí s vysokou teplotou, či už v priestore horenia, alebo čo sa týka teploty vody, ktorú ohrieva. Tú je však treba aj tak ustrážiť, aby sme do vykurovacieho systému za žiadnych okolností nedodávali vykurovaciu vodu s teplotou väčšou, ako je maximálne povolená. Aj pre tento prípad má kotol HERZ pripravené riešenie – využíva bezpečnostný výmenník.

Ak Vás zaujíma, ako presne tento systém funguje, prípadne čokoľvek, čo súvisí s vykurovaním biomasou, dajte nám vedieť. Sme v tom doma 😊. Radi sa s vami pustíme do debaty na túto tému.

Kontakt

Nechajte nám správu